Wat doet GWI-NL

Wat doet Graduate Women International - Netherlands (GWI-NL)?

GWI-NL wil samen met jou werken aan een betere positie van vrouwen en meisjes wereldwijd, door vrouwen en meisjes wereldwijd te empoweren middels vormen van onderwijs. Onderwijs is een effectief middel omdat het de 'zelfsturing en zelfredzaamheid' van vrouwen en meisjes bevordert en er aan bijdraagt dat zij zelfstandig, zelfbewust en krachtig in het leven komen te staan, en zichzelf en elkaar respecteren.

Om haar doelstellingen te bereiken zet GWI-NL zich in voor belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding en organiseert o.a. trainingsprogramma's, mentoring, workshops, seminars, lezingen, netwerkbijeenkomsten en educatieve projecten, veelal via GWI, en wordt deelgenomen aan (online) discussies en webinars, eveneens via GWI,

GWI-NL vertegenwoordigt Nederland op internationaal en Europees niveau in het kader van beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Verder geeft GWI-NL mede vorm aan het beleid van de Verenigde Naties inzake rechten van, en positieverbetering en zelfredzaamheid voor vrouwen en meisjes wereldwijd, via onder meer het opstellen van resoluties voor de GWI conferenties. Voorts draagt GWI-NL kandidaten voor ter verkiezing in GWI werkgroepen en commissies zoals de Education commissie, Membership commissie, de Credentials commissie en de Board, het hoogste orgaan binnen de GWI-structuur.

GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website