Wat doet GWI-NL

Gendergelijkheid speelt een rol in het bereiken van de GWI-NL doelen

Zo vindt GWI-NL het vanzelfsprekend dat vrouwen en mannen voor gelijk werk gelijk worden betaald, en dat mannen en vrouwen gelijke toegang hebben tot hulpbronnen. Onder gendergelijkheid wordt in het kort verstaan: de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet. Dit kan per land, cultuur anders liggen en is niet iets statisch maar is onderhevig aan allerlei ontwikkelingen (economisch, politiek, sociaal, cultureel, technologisch). Gendergelijkheid is belangrijk en zou een zelfstandig doel moeten zijn voor de komende 15 jaar (de Post-2015 Agenda). Dat geeft een sterk signaal af dat gendergelijkheid en de mensenrechten van vrouwen belangrijk zijn, en dat beleidsmakers daar derhalve in moeten investeren, zowel internationaal als in Nederland. 
Duurzame ontwikkeling is niet mogelijk zonder erkenning van de oorzaken van genderongelijkheid, en niet zonder inspanningen om deze ongelijkheid weg te nemen. Vrouwen en meisjes hebben recht op onderwijs, op werk, gelijke beloning, op veiligheid en ze moeten zelf beslissingen kunnen nemen over hun lichaam en of (en onder welke omstandigheden) ze kinderen willen krijgen en opvoeden. De CSW benadrukte tevens dat het van belang is dat de Post-2015 agenda ook specifieke genderdoelen bevat, en strategieën om deze doelen te bereiken, vooral op het gebied van onderwijs, gezondheid, economie en milieu. Zij riep overheden op om in hun land discriminatoire sociale normen en praktijken aan de kaak te stellen die genderongelijkheid in stand houden, zoals verschillende vormen van geweld tegen vrouwen. Daarnaast riep zij op om de institutionele mechanismes te versterken waarop een beroep gedaan kan worden bij schendingen van de mensenrechten van vrouwen (bron: Atria).

Lidstaten erkenden dat vooruitgang stagneert vanwege 'hardnekkige ongelijke machtsrelaties tussen vrouwen en mannen', wetgeving die genderongelijkheid in stand houdt, sociale normen en gender stereotypen.

GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website