Doe mee

Lid worden van de Graduate Women International - Netherlands 'GWI-NL'?

Lidmaatschap staat open voor vrouwen met een afgeronde bachelor hbo of academische opleiding, zowel vrouwen die Nederlands ingezetene zijn als degenen die vanwege bijvoorbeeld werk en/of opleiding tijdelijk in Nederland verblijven. Ook hoger opgeleide vrouwen uit Europese landen waar geen GWI vereniging is, kunnen zich aansluiten bij GWI-NL.

Wat biedt lidmaatschap van de GWI-NL jou?

 • Deel uitmaken van een wereldwijde vereniging die zich inzet voor de zelfsturing en zelfredzaamheid van vrouwen & meisjes via vormen van educatie;
 • Stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van GWI- NL;
 • Meebeslissen via het opstellen van resoluties voor de GWI conferenties waarmee beleid van de VN wordt beïnvloed via lobby teams in Wenen, Parijs, New York en Genève;
 • Kennisverrijking via o.a. lezingen, webinars, themadagen en bijeenkomsten;
 • Toegang tot nationaal / internationaal / Europees netwerk voor stage, werk en/of studie in het buitenland;
 • Toegang tot nationaal / internationaal / Europees netwerk met o.a. informele, lokale contacten voor reizen en vakanties in het buitenland;
 • Participeren door deelname aan, of het presenteren van workshops, seminars en presentaties tijdens conferenties van GWI, en / of als gekozen lid deel uit maken van werkgroepen en GWI commissies ( ondermeer Education Committee, Membership Committee;
 • Actieve rol spelen in activiteiten en (het opzetten van) concrete projecten;
 • Deel uitmaken van een 'global community';
 • Deel uitmaken van wereldwijde vereniging die zich inzet voor de positieverbetering en zelfredzaamheid van vrouwen & meisjes via vormen van educatie;
 • Als GWI-NL dragen wij eraan bij dat we het goed met elkaar en onze omgeving hebben en dragen wij via de activiteiten bij aan internationale solidariteit;
 • Op de hoogte blijven via de E-nieuwsbrief;

 

Kosten

Het lidmaatschap van de GWI-NL voor 2024 bedraagt minimaal € 37,50 per persoon.
Het lidmaatschap kan elk moment ingaan en geldt voor het gehele jaar 2024.

GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website