Over ons

Samen met jou wil GWI-NL werken aan het bereiken van een betere positie van vrouwen en meisjes wereldwijd. Daartoe focust GWI-NL op educatie als instrument zodat de vrouwen en meisjes zelfstandig, zelfbewust en krachtig in het leven komen te staan, en zichzelf en elkaar respecteren.

Educatie betreft zowel formele als niet formele vormen van onderwijs. Van klassikaal primair, secundair en tertiair onderwijs tot workshops, seminars, webinars en lezingen maar ook netwerkbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, mentoring, ervaringsgericht leren en stages.

Daarom streeft GWI-NL na:

 • Bevorderen van Life Long Learning voor meisjes en vrouwen,
 • Bevorderen van volwassen onderwijs en (financiële) geletterdheid;
 • Stimuleren van toegang tot hoger onderwijs voor vrouwen;
 • Belangenbehartiging voor (hoger opgeleide) vrouwen;
 • Bevorderen van positieverbetering voor vrouwen in het hoger onderwijs;
 • Het bevorderen van leiderschap door vrouwen, in overeenstemming met Nederlands en internationaal beleid (SDG's) en speciale aandacht voor secundair onderwijs wereldwijd.

De algemene doelstellingen van GWI-NL zijn: 

 • Promoten van Levenslang Leren voor vrouwen en meisjes met als doel zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling;
 • Promoten van nationale / internationale / Europese samenwerkingen op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied om de kansen van vrouwen te vergroten,
 • Het promoten van internationale / Europese vriendschappen / netwerken, vrede en respect voor mensenrechten voor iedereen, ongeacht gender, leeftijd, etniciteit, sociaal economische status, nationaliteit, religieuze of politieke opvattingen en seksuele oriëntatie of enig andere status;.
 • Bevorderen van bewustwording en respect van vrouwen voor zichzelf en anderen;
 • Actief inzetten voor positieverbetering van vrouwen en meisjes zodanig dat zelfredzaamheid wordt bevorderd; via o.m.adviseringen, workshops en seminars.
 • Bevorderen van (o.a. politiek, economisch, sociaal) leiderschap door vrouwen en meisjes, zowel in het publieke als het private domein;
 • Belangen behartiging voor (hoger opgeleide) vrouwen;
 • Beurzen beschikbaar stellen.
GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website