Aanmelden als Vriend(in)

U kunt zich met het onderstaande formulier aanmelden als Vriend (in).
Sign up as Friend.

 

Voornaam | First name *  
Voorvoegsel | Prefix  
Voorletter(s) | Initials *  
Achternaam | Surname *  
Straat | Street *  
Huisnummer | House Number *  
Postcode | Postcode *  
Woonplaats | City *  
Land | Country  
Telefoon privé | Telephone home  
Mobiel nummer | Mobile Phone  
Telefoon werk | Telephone work  
E-mailadres | E-mailaddress *  
     
Interesse of expertise voor activiteit bij GWI-NL.
Interest or expertise for activity at GWI-NL.
 
     
Ik geef toestemming om bovenstaande gegevens bekend te maken binnen de vereniging via de interne ledenlijst.
I give permission to disclose the above information within the association through the internal member’s directory.*
  Ja | Yes   Nee | No
     
Typ de karakters in de
afbeelding hiernaast over:
   

 

Uw donatie kunt u voldoen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL 48 INGB 0007 2598 00 t.n.v. Graduate Women International Netherlands “GWI-NL”, onder vermelding van Vriend GWI-NL.
Your donation can be paid by transferring the respective amount to account number NL 48 INGB 0007 2598 00, account name is GraduateWomen International Netherlands.

Privacybeleid | Privacy Statement

GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website