Wat doet GWI-NL

Cruciale thema's voor het raamwerk van de Post-2015 agenda zijn:

  • Respect van vrouwen en meisjes voor zichzelf en anderen;
  • Geweld tegen vrouwen en meisjes;
  • Participatie in (politieke) besluitvorming op alle niveaus;
  • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van (jonge) vrouwen;
  • Loonkloof (het verschil in gemiddeld loon van vrouwen en mannen);
  • Disproportionele vertegenwoordiging van vrouwen en meisjes bij onbetaalde arbeid, vooral onbetaalde zorgarbeid;
  • Gelijke toegang en controle over bezit, waaronder land- en erfrecht.

 

De 58e vergadering van de CSW was de 1e formele stap in het proces om tot een nieuwe wereldwijde agenda te komen, waarin het bereiken van gendergelijkheid op allerlei gebieden integraal wordt meegenomen (bron: Atria).

GWI-NL vindt gendergelijkheid, de Sustainable Development Goals (SDG's) - de opvolgers van de Millenium Development Goals (MDG's) van de VN -, de Post-2015 Agenda als ook de Commitee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) belangrijk als leidraad en focust zich in dat verband op met name het empoweren van vrouwen en meisjes wereldwijd tot zelfredzaamheid via vormen van educatie.

GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website