Doe mee

GWI-NL Privacybeleid 

In het Privacybeleid wordt uitgelegd hoe persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

GWI-NL is een non-profit organisatie waarvan de doelstelling te lezen is op de website. 
GWI-NL verbindt haar leden en verwezenlijkt haar doelstelling door belanghebbenden te informeren en door het organiseren van activiteiten.

Door op te geven als lid, vriend(in) en/of voor de nieuwsbief wordt akkoord gegaan met de voorwaarden van het GWI-NL Privacybeleid en wordt daarmee ingestemd dat GWI-NL persoonsgegevens verzamelt en verwerkt om de genoemde doelstelling te verwezenlijken.

GWI-NL verzamelt gegevens zoals op de website voor aanmelden (of in het aanmeldingsformulier) wordt gevraagd. Deze gegevens worden vrijwillig aan GWI-NL verstrekt. GWI-NL gaat discreet met deze gegevens om.

GWI-NL kan de gegevens die zijn verstrekt en die zijn verzameld voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om belanghebbenden te registreren voor een activiteit.
  • voor het verlenen van diensten of verstrekken van de informatie binnen de organisatie, waaronder het ter beschikking stellen van een ledenlijst.
  • voor het verzenden van de E-Nieuwsbrief GWI-NL.
  • het voeren van de financiële administratie.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan door dit door te geven aan ons via info@gwi-nl.org.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kan altijd een verzoek om inzage of verwijdering van de eigen persoonsgegevens worden ingediend. De eigen persoonsgegevens kunnen op verzoek en indien nodig worden aangepast of verwijderd.

Voor vragen ten aanzien van dit privacybeleid neem contact met ons op via 
info@gwi-nl.org.

GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website