Welkom

Welkom bij Graduate Women International - Netherlands "GWI-NL"

Samen met jou willen we werken aan een betere positie van vrouwen en meisjes wereldwijd. Dit gaan we doen door vrouwen en meisjes wereldwijd te empoweren middels onderwijs. Onderwijs is als instrument een effectief middel gebleken omdat het de 'zelfsturing en zelfredzaamheid' van vrouwen en meisjes bevordert. Door zelfsturing en zelfredzaamheid kunnen vrouwen en meisjes een betere positie verwerven.

GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde koepelorganisatie Graduate Women International (GWI). GWI werd in 1918 opgericht onder de naam International Federation of University Women (IFUW) en heeft consultatieve status bij de Verenigde Naties. De VN is een intergouvernementele organisatie, opgericht in 1945, waarbinnen landen samenwerken op het gebied van internationaal recht, veiligheid, mensenrechten, onderwijs en economie. GWI heeft lobby teams in VN steden als Wenen (peace & security: Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) en Commission on Narcotic Drugs (CND), Parijs (onderwijs: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en in New York (sociaal economisch: Economic and Social Council (ECOSOC), en het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) en Committee on the Status of Women (CSW). Tot slot volgt het lobby team in Geneve (mensenrechten en arbeid) de Human Rights Council (HRC), het International Labour Office (ILO) en de World Trade Organization (WTO).

Op Europees niveau is de GWI-NL aangesloten bij de University Women Europe (UWE), welke participatory status heeft bij de Raad van Europa in Straatsburg, Frankrijk. UWE is tevens aangesloten bij de European Women's Lobby (EWL) die consultatieve status bij de Europese Commissie kent.

GWI-NL is lid van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) en zet zich in voor o.a. de 'Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women' (CEDAW) en de CEDAW schaduwrapportage. Tevens is GWI-NL betrokken bij de jaarlijkse voorbereidingen vanuit het maatschappelijk middenveld van de VN 'Commission on the Status of Women' (CSW) voor de Nederlandse regeringsdelegatie.


GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website